Disclaimer

Alle op deze site genoemde prijzen, aanbiedingen, afbeeldingen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Schoolzz.nl kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Alle afbeeldingen, teksten, documenten, beelden en geluiden die op de website voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De bescherming geldt in de ruimste zin van het woord. Voor publicatie, distributie of overdracht daarvan is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Schoolzz.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het optreden van fouten en andere onvolkomenheden op de site. Schoolzz.nl geeft geen enkele garantie dat de inhoud en/of het gebruik van de site bezoekers van de site vrijwaart van virussen en/of andere schadelijke toepassingen.

Op de site van schoolzz.nl staan links naar andere sites. schoolzz.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.